TRENINGSTIDER 2017-2018 (saman med G2009) 

TORVMYRANE SKULE 
Måndag kl. 18:30-20:00 

Trenar: 
Marte Guddal tlf. 481 02 191